Izjava poslovodstva o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za prvih devet mjeseci 2020. godine

Izjava poslovodstva o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za prvih devet mjeseci 2020. godine

Vijesti Napisao/la  Cobra Srijeda, 28 Listopad 2020 00:00
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

28. listopada, 2020.|Zagreb

Izjava poslovodstva o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za prvih devet mjeseci 2020. godine 

 

 • Prihodi od prodaje: 1.443,5 milijuna kuna
 • Bruto marža: 8,6%
 • Operativna dobit: 76,2 milijuna kuna
 • Dobit prije oporezivanja: 75,1 milijuna kuna
 • Neto dobit: 67,2 milijuna kuna
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 232,9 milijuna kuna 

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle: “Informacijsko-telekomunikacijsko tržište je pod utjecajem COVID-19, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, pokazalo veliku otpornost i limitirani utjecaj krize te istovremeno naglasilo važnost digitalizacije u raznim industrijskim granama i državnim institucijama. Uz inovativna rješenja u segmentu industrije i društva, osobito rješenja u području zdravstva, javne sigurnosti i e-poslovanja, nameće se sve veća potreba za telekomunikacijskim rješenjima koja osiguravaju veću propusnost u telekom infrastrukturi i mobilnom širokopojasnom pristupu (npr. 5G), kao i rješenjima za pametno upravljanje mrežama i kapacitetom mreža. Stoga, naša fokusirana strategija s vizijom kontinuiranog osnaživanja naprednog, održivog i povezanog svijeta ostaje nepromijenjena i dobiva dodatan zamah.


Unatoč otežanim uvjetima poslovanja uslijed pandemije, ali i značajnim političkim nestabilnostima na nekim od naših tržišta, tijekom prvih devet mjeseci 2020. godine Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je solidne poslovne rezultate. Prihodi od prodaje bilježe porast od 15,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao rezultat preuzimanja pune odgovornosti za isporuku usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture Hrvatskog Telekoma (HT) te aktivnosti usmjerenih na uvođenje 5G standarda u HT mrežu. Upravo ova okolnost dovela je i do značajnog povećanja udjela prihoda ostvarenih na domaćem tržištu u odnosu na izvozne rezultate. 

Početak komercijalnog uvođenja 5G u Hrvatskoj očekuje se tijekom prve polovice 2021. godine, nakon što HAKOM objavi uvjete i dodijeli radio-frekvencijski spektar. S obzirom na naše dosadašnje aktivnosti u pripremi mreža naših ključnih kupaca u Hrvatskoj (HT i A1) s velikim interesom očekujemo završetak tog procesa jer će tada početi proces implementacije 5G u kojem će naša kompanija imati važnu ulogu.

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo na domaćem tržištu istaknula bih novi trogodišnji ugovor o podršci, održavanju i nadogradnji programske osnovice središnjeg dijela integralnog Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). To je potvrda strateškog pozicioniranja kompanije u području e-zdravstva zahvaljujući našim snažnim timovima s respektabilnim znanjem i kompetencijama te želje naručitelja da CEZIH nastavi svoj tehnološki razvoj na zadovoljstvo svojih korisnika. 

Kada govorimo o izvoznim tržištima, prihodi od prodaje niži su od prošlogodišnjih, a realizaciju projekata, uz COVID-19, dodatno otežava politička i društvena situacija na pojedinim tržištima poput bjeloruskog, kazahstanskog i armenskog. Stoga uz interne analize rizika, dodatni angažman i koordinaciju s kupcima, pojačano surađujemo i s partnerima koji podržavaju naše izvozne aktivnosti poput HBOR-a i dr. Iako nestabilnosti predstavljaju značajan rizik za poslovanje kompanije, naše aktivnosti na tim tržištima se nastavljaju u mjeri u kojoj je to moguće i s velikim fokusom na smanjenje rizika. Na bosansko-hercegovačkom tržištu uspješno nastavljamo izgradnju i modernizaciju LTE mreže u suradnji s operatorom HT Eronetom s kojim smo tijekom trećeg tromjesečja ugovorili nadogradnju 4G/4G+ mreže i proširenje transmisijske mreže. Na ostalim izvoznim tržištima kvalitetnu suradnju nastavljamo s operatorima IPKO (Kosovo), Crnogorski Telekom (Crna Gora), beCloud (Bjelorusija) te Interdnjestrcom (Moldavija).

Isporuka usluga za Ericsson kontinuirano raste, a sve aktivnosti i isporuke odvijaju se prema planu. Potvrda o izvrsnom radu naših stručnjaka u Razvojno-istraživačkom centru (R&D) došla je od korporacije Ericsson na polugodišnjem evaluacijskom sastanku na kojem su predstavnici globalnih Ericssonovih organizacija visoko ocijenili rad našeg R&D centra što ga pozicionira u sam vrh Ericssonove globalne razvojne zajednice.

Intenzivno nastavljamo i aktivnosti na digitalnoj transformaciji Ericsson Nikola Tesla Grupe s ciljem pojednostavljenja ključnih kompanijskih procesa i dodatne automatizacije kako bi poslovali lakše i brže.

Projekt povećanja energetske učinkovitosti dijela naših proizvodnih resursa i zgrada napreduje prema planu. Kao što smo informirali javnost projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i za njega nam je odobreno maksimalno 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava koja se koriste u iznosu od gotovo 30 posto prihvatljivih troškova projekta. 

Kada govorimo o financijskim pokazateljima, na razini Grupe bruto marža bilježi smanjenje od 1,5 postotnih poena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je posljedica poslovnog miksa uslijed preuzimanja pune odgovornosti za projekt usluga upravljanja s HT-om, troškova transformacije i restrukturiranja te utjecaja pandemije COVID-19. Operativna dobit niža je 14,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 76,2 milijuna kuna, kao posljedica niže bruto marže i većih prodajnih i administrativnih troškova. Zbog povećanog angažmana na pretprodajnim aktivnostima vezano uz 4G/5G radijske pristupne i jezgrene mreže te porasta troškova vezanih za projekt usluga upravljanja s HT-om prodajni i administrativni troškovi porasli su 17,4% na 62,1 milijun kuna. Neto dobit iznosi 67,2 milijuna kuna, a povrat od prodaje 4,7%. Kraj trećeg tromjesečja zaključili smo sa solidnom bilancom, 17,7% većom u odnosu na kraj 2019. godine i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 34,1%. Ostvaren je snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 232,9 milijuna kuna, tako da ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem trećeg tromjesečja iznose 347,6 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 35 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 71 dan. Stopa konverzije novca je 142%. 

Iako je tijekom trećeg tromjesečja došlo do relaksacija određenih mjera vezano uz COVID-19, u trenutku kada izvještavamo primjećujemo ponovna ograničenja na pojedinim tržištima kao posljedicu značajnog porasta broja oboljelih. Informacije Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske pokazuju kako u Hrvatskoj broj oboljelih od COVID-19 svakodnevno bilježi značajan porast, a sukladno tome kompanija poduzima dodatne mjere kako bi osigurala zdravlje i sigurnost zaposlenika, kupaca, partnera i dobavljača. Na taj način stvaraju se preduvjeti za normalno odvijanje poslovnih aktivnosti. Rizici utjecaja pandemije na naše poslovanje koje smo spominjali u ranijim izvještajima, kao što su smanjenje investicija i odgoda realizacije postojećih ugovora od strane naših kupaca te ograničenja putovanja, prisutni su i dalje. Stoga, ostajemo fokusirani na odgovorno upravljanje rizicima, profitabilnost i operativni novčani tok.

Posebno važna komponenta našeg odgovora na sve izazove u okruženju su naši zaposlenici. Zahvaljujući svim njihovim naporima u ovim izvanrednim okolnostima, doprinosu globalnoj organizaciji i poziciji na tržištima s našim kupcima i partnerima, kontinuitet našeg poslovanja nikada nije bio upitan. Štoviše, stvorili smo prostor i za nova zapošljavanja. Zato i ovim putem šaljem poruku mladim ljudima s ICT kompetencijama i potrebnim znanjima, da u Ericssonu Nikoli Tesli ima dovoljno interesantnih poslova naročito u području istraživanja i razvoja te ih pozivam da nam se pridruže.

Rezultati ostvareni tijekom prvih devet mjeseci, kao i veliki broj važnih i složenih projekata na kojima radimo, te motiviranost i predanost naših zaposlenika jačaju naše uvjerenje u ostvarivanje ciljeva Grupe za 2020. godinu. Također, ostajemo uvjereni u dugoročnu perspektivu ICT industrije i važnu ulogu koju Ericsson Nikola Tesla ima u digitalizaciji poslovnih subjekata i društva u cjelini. Imajući sve to u vidu, Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predložili Glavnoj skupštini usvajanje odluke o isplati dividende u iznosu od 49 kuna po dionici na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.“

Financijski naglasci Grupe:

- Prihodi od prodaje iznose 1.443,5 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 1.253,3 milijuna kuna), 15,2% viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 46%, usluge za Ericsson 43,9%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 10,1%.

- Prodaja u segmentu Mreža iznosi 731,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 729,4 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 317,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 380,0 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 388,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 140,6 milijuna kuna), a u segmentu Poslovanje u nastajanju i ostalo (Emerging Business and Other) 6,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2019: 3,3 milijuna kuna).

- Bruto dobit iznosi 124,5 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 126,0 milijuna kuna), što je 1,2% niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto marža bilježi smanjenje na 8,6% (prvih devet mjeseci 2019.: 10,1%), što je rezultat poslovnog miksa uslijed preuzimanja pune odgovornosti za projekt usluga upravljanja s HT-om, troškova transformacije i restrukturiranja, kao i neplaniranog utjecaja COVID-19 od ožujka ove godine koji je usporio dio naših poslovnih aktivnosti na terenu.

 

 1. Prodajni i administrativni troškovi viši su 17,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 62,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 52,9 milijuna kuna), zbog povećanog angažmana na pretprodajnim aktivnostima vezanim uz 4G/5G  radijske pristupne i jezgrene mreže te porasta troškova vezanih za projekt usluga upravljanja s HT-om. 
 1. Kao posljedica niže bruto marže i većih prodajnih i administrativnih troškova operativna dobit niža je 14,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 76,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 89,3 milijuna kuna). 
 1. Gubitak od financijskih aktivnosti iznosi 1,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2019: dobitak od financijskih aktivnosti 4,3 milijuna kuna) prvenstveno zbog negativnih tečajnih razlika (EUR/HRK, USD/HRK). 
 1. Dobit prije oporezivanja niža je 19,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 75,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 93,5 milijuna kuna). 
 1. Neto dobit iznosi 67,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 80,8 milijuna kuna) i niža je 16,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 4,7% (prvih devet mjeseci 2019.: 6,4%).  
 1. Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 232,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 86,0 milijuna kuna) kao rezultat naplate značajnijih iznosa potraživanja od pojedinih kupaca te manjih odljeva od planiranog. Konverzija novca iznosi 142% (prvih devet mjeseci 2019.: 54%).  
 1. Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava na razini Grupe iznosi 35 dana (prvih devet mjeseci 2019.: 40 dana), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 71 dan (prvih devet mjeseci 2019.: 102 dana). Smanjenje dana vezivanja obrtnih sredstava rezultat je privođenja kraju prethodno ugovorenih projekata modernizacije mreža. 
 1. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 30. rujna 2020. godine iznose 347,6 milijuna kuna (30,9% ukupne imovine), dok su krajem 2019. godine iznosila 135,8 milijuna kuna (14,2% ukupne imovine). Porast razine novčanih sredstava rezultat je snažnog novčanog toka od poslovnih aktivnosti i dodatne kontrole investicijskih aktivnosti.  
 1. Kompanija ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 1.123,5 milijuna kuna na dan 30. rujna 2020. godine, 17,7% većom u odnosu na kraj 2019. godine, što je prvenstveno rezultat porasta ukupnih novčanih sredstava temeljem naplate značajnog dijela kratkotrajnih potraživanja od kupaca te smanjena zaliha zbog visokog stupnja realizacije pojedinih projekata modernizacije mreža. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 34,1% (kraj 2019.: 33%). 
 1. S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 630,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 767,3 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 225,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 328,2 milijuna kuna). 
 1. Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 30. rujna 2020. iznosi 95,0 milijuna kuna (kraj 2019. godine: 116,1 milijun kuna), a stanje obveza 24,9 milijuna kuna (kraj 2019.: 95,4 milijuna kuna).

 

Reklasifikacija financijskih podataka: 

 1. U odnosu na rezultate objavljene u prvih devet mjeseci 2019. godine izmijenjen je način prikazivanja Financijskih izvještaja kako bi isti bili usklađeni s izvještajima propisanim prema Zakonu o tržištu kapitala (65/18 članak 470). Ključne izmjene su izdvajanje ostalih poslovnih prihoda Grupe koji su u prethodnoj godini bili iskazani kao umanjenje Direktnih troškova prodaje proizvoda i usluga te operativne tečajne razlike koje se sada prikazuju u okviru financijskih prihoda.

 

Poslovna situacija na glavnim tržištima

 

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 664,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 306,2 milijuna kuna) i veći su 117% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Naš strateški partner HT je s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. (kompanijom kćeri Ericsson Nikole Tesle d.d.) potpisao produženje Ugovora o pružanju usluga na području izgradnje i održavanja fiksne i mobilne telekomunikacijske infrastrukture, nadzora telekomunikacijske mreže te terenskog održavanje aktivne pristupne i pasivne mreže. Ugovor vrijedi do kraja 2023. godine, a vrijednost okvirnog ugovora iznosi više od 1,6 milijardi kuna. Najznačajniji program unutar sklopljenog Ugovora je intenzivna izgradnja optičke infrastrukture do kućanstava. Tijekom prvih devet mjeseci ove godine Ericsson Nikola Tesla Servisi realizirali su optičku infrastrukturu za gotovo 40.000 kućanstava i poslovnih subjekata, a u tijeku je priprema i realizacija optičke infrastrukture za još toliko kućanstava i poslovnih subjekata do kraja godine.  

Također, temeljem ugovora potpisanog krajem lipnja ove godine Ericsson Nikola Tesla, kao ekskluzivni isporučitelj radijskog dijela mobilne mreže, nastavlja s isporukom modernih rješenja i usluga s ciljem osiguravanja većih brzina i pokrivenosti te ostalih aktivnosti usmjerenih na uvođenje 5G standarda u mobilnu mrežu HT-a.

Sa strateškim partnerom A1 Hrvatska nastavljene su aktivnosti na modernizaciji i proširenju radijske pristupne mreže korištenjem najnovijih tehnoloških rješenja iz portfelja Ericssonovog radijskog sustava (Ericsson Radio System – ERS). Ericsson Nikola Tesla kontinuirano osigurava visoku kvalitetu mreže kako bi A1 Hrvatska zadovoljio povećane potrebe korisnika usluga u situaciji uzrokovanoj COVID-19.

Nastavljena je i suradnja u područjima jezgrene mreže te transportne telekomunikacijske mreže što doprinosi povećanoj kvaliteti mreže i novim uslugama za krajnje korisnike. Kao posebno interesantan dio naše suradnje, globalno je odjeknula vijest da je Ericsson Nikola Tesla s A1 Hrvatska na Ericssonovoj opremi realizirao najdužu radio relejnu vezu na svijetu s implementiranom 2x2 MIMO (Multiple Input – Multiple Output) funkcionalnošću na udaljenosti od 26,8 km ostvarenoj u A1 mreži između Klisa i Kamenskog u zaleđu Splita.

S mobilnim operatorom Tele2 radili smo na proširenju njihove mikrovalne transportne mreže te smo nastavili pružati usluge podrške za govornu jezgrenu mrežu kao i za softversko rješenje za oblikovanje podatkovnog prometa. 

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo, s Ministarstvom zdravstva potpisan je novi trogodišnji Ugovor o podršci, održavanju i nadogradnji programske osnovice središnjeg dijela integralnog Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). S Ministarstvom kulture i medija potpisan je ugovor vezan uz usluge razvoja i održavanja informacijsko-komunikacijskog sustava za projekt e-Kultura „Digitalizacija kulturne baštine“, financiran sredstvima Europske unije.  

Potpisali smo i nekoliko manjih, ali važnih ugovora kao što su izrada projekta modernizacije telekomunikacijske i IP mreže Ministarstva obrane Republike Hrvatske te usluge održavanja „zelenih granica“ za Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Uspješno smo završili i prvu fazu projekta Uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi RH koji smo početkom ove godine ugovorili s Ministarstvom uprave.  

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje bilježe pad od 22,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 145,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 187,4 milijuna kuna). Uz negativan utjecaj pandemije COVID-19, društveno-politička situacija na pojedinim izvoznim tržištima dodatno otežava poslovanje.

S operatorom HT Eronet (Bosna i Hercegovina) ugovorena je nadogradnja 4G/4G+ mreže i proširenje transmisijske mreže. Ovim se nastavlja izgradnja i modernizacija LTE mreže temeljene na Ericsson Radio System rješenju, kao i proširenje transmisijske mreže novim MINI-LINK proizvodima. S mobilnim operatorom Ipko (Kosovo) ugovoreno je održavanje mobilne mreže za razdoblje do kraja veljače 2023. godine. S Crnogorskim Telekomom (Crna Gora) nastavljene su aktivnosti na modernizaciji njihove radio pristupne mreže.  

U Bjelorusiji je ugovoreno održavanje dijela fiksne mreže operatora Beltelekom, isporuka transmisijske opreme za operatora A1 Bjelorusija, dok su s operatorom beCloud nastavljene aktivnosti na proširenju LTE mreže. S moldavskim operatorom Interdnjestrcom (IDC) u tijeku su aktivnosti na virtualizaciji IP multimedijskog podsustava (IP Multimedia Subsystem – IMS).  

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo, u sklopu projekta informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Kazahstanu u tijeku su aktivnosti na održavanju nacionalnog informacijskog zdravstvenog sustava.

Na Ericssonovom tržištu prihodi od prodaje iznose 633,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2019.: 759,6 milijuna kuna), što je 16,7% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog promjene poslovnog modela vezano za usluge upravljanja mrežom HT-a u 2020. godini. Za usporedne stavke, bez usluga upravljanja, prihodi od prodaje bilježe porast od 2,3%.  

Razvojno-istraživački centar (R&D) Ericssona Nikole Tesle nastavlja s nizom poslovnih aktivnosti i projekata. Unatoč činjenici da većina R&D zaposlenika radi od doma, sve aktivnosti i isporuke odvijaju se prema planu. U razvojnoj jedinici Radio unutar poslovnog segmenta Mreže, značajne funkcionalnosti povezane s 5G proizvodima isporučene su uz visoku razinu kvalitete, a u isto vrijeme nastavljamo ulaziti u nova područja. Unutar poslovnog segmenta Digitalne usluge, uspješno su isporučene usluge razvoja funkcionalnosti u Oblaku te domeni Home Location Register (HLR) i čvoru CUDB (Centralized User Database). Razvoj novih funkcionalnosti, povezanih s modernizacijom i i automatizacijom Mobile Switching čvora odvija se prema planu. Zadovoljstvo kvalitetom isporučenog softvera potvrđeno je i na nedavno održanom redovnom polugodišnjem evaluacijskom MBR/OSG (Management Business Review / Operational Steering Group) sastanku na kojem su predstavnici globalnih Ericssonovih organizacija posebno visoko ocijenili rad našeg R&D centra.  

Potražnja za uslugama stručnjaka Ericssona Nikole Tesle od strane Ericssonovih globalnih / regionalnih organizacija i dalje je velika. Utjecaj pandemije na realizaciju poslova je ograničen, budući da je većinu aktivnosti moguće obaviti na daljinu. Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za Mreže, uz projekte za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe, uključeni su u aktivnosti integracije i optimizacije različitih tehnologija za Ericssonove kupce u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Danskoj, Finskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Grčkoj, Albaniji, Malti, Sloveniji, Slovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Estoniji, Turskoj, Singapuru, Indoneziji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, Bahreinu, Kataru, Iraku, Vijetnamu, Meksiku, Tajlandu, Kazahstanu, Pakistanu, Brazilu, Maleziji i dr.  

Nastavljen je i rad na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža, koji su među najkorištenijima u području izgradnje mreža (Smart Rollout Support, Ericsson Site Integrator, Rehoming Automation Management Tool) te su kao takvi prepoznati od Ericssona globalno. Najnovija potvrda visoke kvalitete Smart Rollout Support alata je priznanje od strane kupaca i unutar korporacije Ericsson za najtraženiji alat u području pametnog uvođenja mreža.  

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja iz područja Digitalnih servisa, Medija i Operacija uz projekte za naše kupce, radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Njemačkoj, Švedskoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Danskoj, Francuskoj, Irskoj, Norveškoj, Litvi, Italiji, Sloveniji, Poljskoj, Albaniji, Australiji, Tahitiju i Meksiku. Riječ je o složenim projektima uvođenja 5G tehnologije, sustava operativne i poslovne podrške, kao i o projektima uvođenja jezgrenih rješenja u oblaku.  

Timovi koji rade u jedinici za Informacijsku tehnologiju i usluge inženjeringa ostvaruju izvrsne rezultate na projektima upravljanja testnim okolinama i IT operacijama za potrebe korporacije Ericsson. Segment ICT za Industrije i društvo uz brojne projekte za kupce Ericssona Nikole Tesle ostvaruje i kvalitetne rezultate na projektima u području IoT platformi i povezanom urbanom prometu za potrebe korporacije Ericsson.

 

Ostale informacije 

Na sjednici održanoj 7. listopada 2020. godine, Uprava i Nadzorni odbor Ericsson Nikola Tesla zajednički su predložili Glavnoj skupštini usvajanje odluke o isplati dividende u iznosu od 49 kuna po dionici. Izvanredna Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održat će se 9. prosinca 2020. godine. Pravo na dividendu imaju dioničari Društva koji će 14. prosinca 2020. godine (record date) imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva.

Pročitano 265 puta

Naš Facebook

Plesni studio Fever

fever logo1

Novi milenij

Novi milenij je nezavisni hrvatski internetski portal o novim tehnologijama. Bavimo se novim tehnologijama, a sadržajem pratimo najnovija tehnička dostignuća, posebno audio video industriju, telekomunikacije, računala, hardware-a i software-a. Portal je usko povezan s televizijskom emisijom Novi milenij koja se emitira na TV kanalima: TrendTV, TV Srce, AdriaticTV,  TV Nova, TVS - Televizija Šibenik, Osječka TV, Dubrovačka televizija, Slavonsko-brodska televizija, Poljoprivredna TV, Naša TV.

.

Cookies

Naš tim

bozo k80Božidar Žitnik drago kDragutin Ivček 

Naše usluge

TV emisija Novi milenij

Internetske usluge dizajna i izrade internetskih stranice

Snimanje i fotografiranje poslovnih i privatnih događanja